ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Молекулярна філогенія представників роду Mycobacterium за даними структурного аналізу гіперваріабельної ділянки а гена 16S рибосомальної РНК

Скрипник А.В.

Оригинальная работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Проаналізовано філогенетичні взаємозв’язки 17 видів роду Mycobacterium. Філогенетичне дерево, побудоване за методом найближчого сусіда, складається з трьох кладів: швидкозростаючих, «термотолерантних» швидкозростаючих та повільнозростаючих мікобактерій, вказуючи на генетичну детермінацію ознак швидкості росту та термотолерантності. Ознака пігментоутворення, що слугує основним критерієм класифікації мікобактерій за Runyon, не відображає їхні філогенетичні взаємозв’язки.

Ключевые слова: молекулярна філогенія, Mycobacterium, 16S рРНК, класифікація мікобактерій за Runyon

Цитология и генетика 2010, том 44, № 3, C. 9-15

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків

E-mail: artemskrypnyk yahoo.com

Скрипник А.В. Молекулярна філогенія представників роду Mycobacterium за даними структурного аналізу гіперваріабельної ділянки а гена 16S рибосомальної РНК, Цитология и генетика., 2010, том 44, № 3, C. 9-15.
Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 20.06.19