ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Експресія генів основного білка мієліну та гліального кислого фібрилярного білка в гліальних пухлинах головного мозку

Дмитренко В.В., Бойко О.І., Шостак К.О., Білецький А.В. Малишева Т.А., Шамаєв М.І., Ключка В.М., Розуменко В.Д., Зозуля Ю.П., Кавсан В.М.

Оригинальная работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Проведенo аналіз експресії генів основного білка мієліну (MBP, myelin basic protein) та гліального фібрилярного кислого білка (GFAP, glial fibrillary acydic protein) в гліальних пухлинах головного мозку людини для визначення специфічності експресії цих генів в залежності від типу пухлин та ступеня їх злоякісності. За результатами аналізу з використанням Нозерн-блот гібридизації виявлено низький вміст мРНК MBP у зразках астроцитарних гліом II–IV ступенів злоякісності i набагато вищий вміст у прилеглій до них перифокальній зоні, яка виказує гістологічні ознаки нормального головного мозку. Переважна частина дифузних астроцитом і анапластичних астроцитом характеризуються низьким рівнем експресії гена MBP i високим рівнем експресії гена GFAP, aлe можливо виділити окремий підтип дифузних астроцитом та анапластичних астроцитом з високим рівнем експресії гена MBP, що може бути відображенням різних молекулярних шляхів виникнення астроцитом. Дуже низький вміст або відсутність мРНК MBP були виявлені в олігодендрогліомі та у всіх олігоастроцитомах. Дані Нозерн-гібридизації корелюють з серійним аналізoм генної експресії (SAGE). Отримані результати свідчать про те, що MBP не є специфічним молекулярним маркером пухлин олігодендрогліального походження, aлe дослідження відносних рівнів мPНK МВР i GFAP може бути корисним для розпізнавання гліальних пухлин і ці два гени разом із дослідженими нами раніше YKL-40 і TSC-22 можуть бути включені до панелі генів для визначення так званих «генних підписів (сигнатур)» пухлин головного мозку. Однак суворі вимоги щодо клінічного значення цих «генних сигнатур» не можуть бути сформульовані без їхньої перевірки на великій кількості клінічних зразків.

Цитология и генетика 2009, том 43, № 1, C. 28-35

  • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
  • Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України, КиївДмитренко В.В., Бойко О.І., Шостак К.О., Білецький А.В. Малишева Т.А., Шамаєв М.І., Ключка В.М., Розуменко В.Д., Зозуля Ю.П., Кавсан В.М. Експресія генів основного білка мієліну та гліального кислого фібрилярного білка в гліальних пухлинах головного мозку, Цитология и генетика., 2009, том 43, № 1, C. 28-35.
Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 24.01.19