ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Аналіз асинхронності конденсації гомологічних хромосом у пацієнтів з хромосомними аномаліями та їхніх батьків

Ванюрихіна О. О.

Оригінальна работа 
Досліджено асинхронність конденсації диференційно забарвлених гомологічних хромосом в лімфоцитах периферичної крові як варіант нестабільності каріотипу в сім’ях, які мають дітей з множинними вадами розвитку та хромосомними аномаліями. Результати роботи свідчать про те, що діти з множинними вродженими вадами розвитку та хромосомними аномаліями, а також їх батьки мали низьку кореляцію між гомологічними хромосомами кожної пари. При цьому довжина та сегментація одного з гомологів у всіх метафазних клітинах кожного пацієнта відповідала більш ранній стадії конденсації. Тому зроблено висновок про наявність асинхронності конденсації гомологічних хромосом у членів цих сімей, було виконано аналогічне дослідження контрольної групи сімей, які мали здорових дітей. Результати свідчать про наявність значної кореляції між гомологічними хромосомами, що означає синхронну конденсацію гомологічних пар у всіх пацієнтів цієї групи.

Цитологія і генетика 1998, том 32, № 1, C. 83-89

Укрїнський науковий центр медицинської генетики МОЗ та НАН України, КиївВанюрихіна О. О. Аналіз асинхронності конденсації гомологічних хромосом у пацієнтів з хромосомними аномаліями та їхніх батьків, Цитологія і генетика., 1998, том 32, № 1, C. 83-89.
Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 23.09.20