ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Дослідження каріотипу у хворих з мієлодиспластичним

Саламанчук 3. Я., Масляк 3. В., Лозинська М. Р., Виговська Я. І., Логінський В. Є.,

Оригинальная работа 
Проведено дослідження каріотипу клітин кісткового мозку у хворих мієлодиспластичним синдромом (MDS). Використали метод FISH для верифікації виявлених змін. При рефрактерній анемії (RA) не виявлено значних змін каріотипу. У хворих з рефрактерною анемією з надлишком бластів (RAEB) виявлено моносомію 7, що розглядається як погана прогностична ознака. Описано незідентифіковану маркерну хромосому у хворого з хронічною мієломоно-цитарною анемією (CMML). Обговорено питання про доцільність дослідження каріотипу клітин кісткового мозку у хворих MDS з діагностичною і прогностичною метою.

Цитология и генетика 1998, том 32, № 1, C. 43-48

  • філіал Київського НДІ гематології та переливання крові, Львів
  • НДІ спадкової патології, Львів
  • Оверненський університетт, Клермон-Ферран, ФранціяСаламанчук 3. Я., Масляк 3. В., Лозинська М. Р., Виговська Я. І., Логінський В. Є., Дослідження каріотипу у хворих з мієлодиспластичним, Цитология и генетика., 1998, том 32, № 1, C. 43-48.
Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 24.02.20