ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Частота хромосомних аберацій в післячорнобильський період у осіб, які мешкають у м. Києві

Шеметун О. В.

Оригинальная работа 
Проведено цитогенетичне обстеження 10 практично здорових осіб віком від 24 до 56 років, які мешкають в м. Києві, заперечують свідомий контакт з іонізуючою радіацією та іншими мутагенами, ведуть здоровий спосіб життя. Показано, що у осіб обстеженої групи цитогенетичний ефект на рутинно забарвлених препаратах знаходився в межах популяційно­го. Застосування G-бендінгу значно покращило точність виявленння стабільних хромосомних перебудов, внаслідок чого спостерігалось підвищення загальної частоти аберацій. Отримано нові дані щодо частоти симетричних та асиметричних хромосомних обмінів у неекспонованих осіб при диференційному G-забарвленні хромосом, яка складала 0,67±0,32 та 0,19±0,17 на 100 клітин відповідно. Як на рутинних, так і на диференційно фарбованих препаратах зафіксовано збільшення частки аберацій хромосомного типу від загальної кількості пошкоджень хромосом.

Цитология и генетика 1998, том 32, № 1, C. 38-42

Укрїнський науково-гігєнічний центр, Український науковий центр медицинської генетики МОЗ України, КиївШеметун О. В. Частота хромосомних аберацій в післячорнобильський період у осіб, які мешкають у м. Києві, Цитология и генетика., 1998, том 32, № 1, C. 38-42.
Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 24.02.20